Staffing services voor de Life Sciences industrie

Disclaimer

Door onze website te bezoeken of de op/via Herakles website aangeboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met de bepalingen van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De informatie op onze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie altijd juist, volledig en actueel is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Herakles aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van onze website en de daarop verstrekte informatie.

Herakles aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door ons zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar een website van Herakles.

Herakles stelt alles in het werk om onze websites goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan Herakles niet garanderen dat de websites ononderbroken toegankelijk zijn of naar behoren functioneren. We vragen je begrip hiervoor en willen je erop wijzen dat Herakles geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van onze websites.

Toepasselijk recht

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan onze websites is het Nederlands recht van toepassing. Aan onze websites gerelateerde geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

Wijzigingen

Herakles behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment, naar eigen inzicht en zonder enige kennisgeving de inhoud van haar websites en van deze disclaimer te wijzigen.