Staffing services voor de Life Sciences industrie

Privacyverklaring

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het beschermen van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers, werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties dan ook als onze verantwoordelijkheid. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hieraan stelt.

Met deze Privacyverklaring willen we je graag informeren welke gegevens wij verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

Wie zijn wij?

Herakles is gevestigd te Maarssen (3605 LT) aan Bisonspoor 3002-c701, Gebouw Copenhagen, 6e etage, e- mail: info@hps.srsx.nl, tel: +31 (0)20 0717401 en is de ‘verantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle gegevensverwerkingen van Herakles.

Technische informatie en cookies

Herakles maakt gebruik van cookies. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring.

Wanneer verzamelen wij je gegevens?

Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je je gegevens invult of achterlaat op onze website, je inschrijft op onze vestiging of je op andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van je verzamelen als je deze geplaatst hebt op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening. In dat geval benaderen wij je of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze Privacy verklaring. Heb je geen interesse dan verzamelen wij enkel die gegevens om je wens niet door ons benaderd te worden te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen we je gegevens?

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payrolling, contracteren ZZP, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Ook verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, om een zakelijke relatie te onderhouden of om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Voor onderstaande specifieke doeleinden verwerken wij je gegevens:

 • Om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze recruteringsmedewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld via onze job alert);
 • Om je te benaderen voor commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 • Om je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met onze bemiddelingsrol naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht;
 • Om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Om subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 • Om als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke gegevens verzamelen wij?

We verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Jij bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Deze specifieke persoonsgegevens verzamelen wij (onder andere en voor zover van toepassing).

 • Bij inschrijving voor onze diensten (varieert per wijze van inschrijving)
  • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
  • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
  • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
  • Gegevens over trainingen en opleidingen
  • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
  • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
  • pasfoto- op vrijwillige basis
 • Op het moment dat je voor Herakles kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:
  • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
  • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Indien je voor Herakles kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt als ZZP’er worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Herakles verwerkt daarnaast ook de ondernemingsgegevens.
 • Van zakelijke relaties verwerken wij de namen, contactgegevens en functies van de contactpersonen.

Het gebruik van jouw persoonsgegevens door ons, zoals hierboven staat beschreven, doen wij altijd op basis van één de volgende grondslagen:

 • Gerechtvaardigd belang: het verwerken van jouw gegevens is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen in het nastreven van de doeleinden zoals hierboven aangegeven. Dit zijn bijvoorbeeld de verwerkingen die plaatsvinden binnen klantrelatie;
 • Wettelijke verplichting: in sommige gevallen moeten wij voldoen aan verplichtingen volgens wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld fiscale verplichtingen in onze loonadministratie;
 • Uitvoering van een overeenkomst: als wij gegevens moeten verwerken om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te kunnen maken;
 • Toestemming: in bepaalde gevallen vragen wij je toestemming voor het verwerken van je gegevens, bijvoorbeeld voor het toesturen van onze nieuwsbrief of jobalerts.

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen?

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in gevallen waarin wij hiertoe wettelijk kunnen worden verplicht.

Ook schakelen we soms andere bedrijven in om ons te helpen met het leveren van onze diensten (bijvoorbeeld om feedback te verzamelen over onze dienstverlening, om deze te kunnen verbeteren) en deze hebben dan toegang tot jouw data nodig om de werkzaamheden namens ons te kunnen uitvoeren, maar mogen deze gegevens niet bekend maken of voor andere doeleinden gebruiken. Dit gebeurd altijd op basis van een gerechtvaardigd belang, een wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de beoogde doelstellingen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij houden ons (indien van toepassing) altijd aan de wettelijke bewaartermijnen.

 • Als je (nog) niet voor Herakles gewerkt hebt, blijven je gegevens in onze database beschikbaar zolang de gangbare nationale wetgeving dit toestaat, of tot het moment dat je een eerder gegeven toestemming tot inschrijving actief intrekt. Wij sturen je vijf jaar na inschrijving altijd een herinnering met de vraag of je gegevens nog in onze database mogen blijven.
 • Je kunt jezelf te alle tijden uitschijven via je contactpersoon bij Herakles, online, of via info@hps.srsx.nl. We sturen je een bevestiging met de aankondiging van verwijdering van je gegevens.
 • Als je al wel voor Herakles gewerkt hebt, blijven je persoonsgegevens beschikbaar na het einde van je dienstverband conform de op dat moment gangbare nationale wetgeving. Bepaalde gegevens moeten we langer bewaren wegens fiscale en wettelijke verplichtingen. Je kunt je te allen tijde uitschijven via je contactpersoon bij Herakles (in persoon, via mail of telefoon). We sturen je een bevestiging met de aankondiging van verwijdering van je gegevens.

Jouw rechten

Via MyHerakles kan je al je geregistreerde persoonsgegevens inzien en/of wijzigen, almede je voorkeuren aangeven voor het ontvangen van bijvoorbeeld onze job alert.

Ook geven wij je in onze elektronische communicatie altijd de mogelijk je uit te schrijven.

Heb je geen MyHerakles account, dan kan je je gegevens opvragen, inzien en/of wijzigen via je Herakles contactpersoon, of via info@hps.srsx.nl.
Indien je alle door Herakles geregistreerde persoonsgegevens wilt inzien, kan je contact opnemen met je Herakles contactpersoon, of een berichtje sturen aan info@hps.srsx.nl.

Beveiliging van je gegevens

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Indien jouw gegevens worden verstrekt aan derde partijen (“verwerkers’’) die namens ons diensten verrichten of opdrachten uitvoeren, zijn wij ook met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal beveiligen.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten?

Heb je na het lezen van onze Privacy Verklaring nog vragen, opmerkingen of klachten dan kun je op verschillende manieren contact met ons opnemen:

 • Email naar: info@hps.srsx.nl.
 • Schriftelijk via: Herakles Pharma Staffing BV, of Herakles Marketing & Sales Recruitment BV, Bisonspoor 3002, Gebouw Copenhagen, 6e etage, 3605 LT te Maarssen.
 • Telefonisch via: +31 85 0717400.

Wijzigingen

Wij kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze Privacy Verklaring. Wij brengen je hiervan dan via de website op de hoogte.

Deze versie is geupdated in Juni 2020.